Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan genel sağlık sigortalısı kişi ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Özel Sigorta Şirketi’nin belirlemiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alması sırasında oluşan ilave ücretleri Sağlık Sigortası Genel Şartları ve özel şartlar dahilinde teminat altına alan poliçedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Al