Poliçe, sigorta anlaşmasının yazılı şeklidir. Bu belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgiler şunlardır: 1-      Sigortacı ile sigortalı / sigorta ettirenin ve varsa menfaattarın ismi, adresi2-      Sigortanın konusu3-      Verilen teminatlar4-      Teminat başlangıç ve bitiş tarihleri5-      Sigorta bedeli6-      Prim tutarı ve ödeme şartları7-      Tanzim tarihi. Poliçe, bu bilgiler ile düzenlenerek imzalanır ve sigortalıya “Genel Şartlar” ve varsa “Özel Şartlar” ile birlikte verilir.  Genel Şartlar Türkiye’deki tüm sigorta şirketlerince kullanılan ve kelimesi kelimesine hiçbir farklılık göstermeyen şartlardır. İlgili poliçe ile teminat altına alınan halleri, kesinlikle teminat altına alınamayan halleri, isteğe bağlı olarak alınabilecek veya hariç tutulabilecek halleri, sigortalının ve sigortacının sorumluluklarını, yükümlülüklerini, haklarını, hasar halinde takip edilecek prosedür gibi konuları madde madde içeren genel şartlar anlaşma maddeleri olup, poliçe ekinde mutlaka sigortalıya verilmektedir. Genel şartlarda daraltma veya genişletme yapılacak olunduğunda, yine genel mevzuata aykırı olmayacak Özel Şartlar (Klozlar) oluşturulmakta ve bunlar da sigortalıya poliçe ekinde verilmektedir.